PICO

โรงงานไหนต้องติดตั้ง CEMS บ้าง มาดูกัน

PICO

วันนี้ PICO ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางอุตสาหกรรม พร้อมบริการออกแบบโซลูชัน ได้นำข้อมูลประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ หรือ CEMS จาก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบ คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ 2544 มาฝากทุกคนกันว่าโรงงานไหนต้องติดตั้งบ้าง เอาเป็นว่า ไปดูกันเลยค่ะ 

ลำดับที่ ขนาดของหน่วยการผลิตในโรงงานประเภทโรงงานค่าต่าง ๆ  ของเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษที่ต้องตรวจวัดหมายเหตุ
1หน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังการ ผลิตต่อหน่วยตั้งแต่ 29 เมกกะวัตต์ (MW) ขึ้นไป1/โรงงานล าดับที่ 88 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 หรือโรงงาน ลำดับอื่น ๆ ที่มี แหล่งกำเนิดมลพิษใน ทำนองเดียวกันความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX ) – ก๊าซออกซิเจน (O2 )1) หากเชื้อเพลิงไม่มีกำมะถันไม่ต้อง ตรวจวัด SO22) หากเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติไม่ต้อง ตรวจวัดSO2 และความทึบแสงหรือฝุ่น ละออง
2หม้อน้ำหรือแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีขนาด 30ตันไอน้ำต่อชั่วโมง หรือ 100เมกกะมิ ลเลี่ยนบีทียู(MMBTU) ต่อชั่วโมงขึ้นไป1/โรงงานทุกลำดับตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) – ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) – ก๊าซออกซิเจน (O2)1) หากเชื้อเพลิงไม่มีกำมะถันไม่ต้อง ตรวจวัด SO2 2) หากเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติไม่ต้อง ตรวจวัดSO2 และความทึบแสงหรือฝุ่น ละออง
3หน่วยผลิตซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูน ปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย อย่าง ทุกขนาด ในส่วนของหม้อเผา (Kiln) และ Clinker Coolerโรงงานลำดับที่ 57 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง
4หน่วยผลิตเยื่อหรือกระดาษอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่าง ทุกขนาด ในส่วน ของ Recovery Furnace, Lime Kiln Digester, Brown Stock Washer, Evaporator และ Condensate Stripper Systemโรงงานลำดับที่ 38 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – Total Reduced Sulfur (TRS)
5หน่วยกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมทุกขนาดใน ส่วนของ Fluid Catalytic Cracking Unit (FCCU) ,Fuel Oil Combustion Unit, Sulfur Recovery Unit (SRU)โรงงานลำดับที่ 49 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)สำหรับ FCCU – ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สำหรับ Fuel Oil Combustion Unit – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ก๊าซออกซิเจน (O2 ) สำหรับ SRU – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ก๊าซออกซิเจน (O2 )
6หน่วยถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต เหล็กหรือเหล็กกล้าในขั้นต้นขนาด ตัน 100 ต่อวันขึ้นไป ในส่วนของElectric Arc Furnace หรือ Blast Furnace หรือมีการ Preheat โดยน้ำมันเตา หรือถ่านหินเป็น แหล่งกำเนิดความร้อนโรงงานลำดับที่ 59 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง
7หน่วยถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งไม่ใช่เหล็ก หรือเหล็กกล้า ในส่วนของการถลุงทองแดง หรือสังกะสีทุกขนาดที่ใช้ Roaster Dryer ของการถลุงทองแดง หรือ Sintering Machine ของการถลุงสังกะสีโรงงานลำดับที่ 60 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)สำหรับ Roaster – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) สำหรับ Dryer ของกำรถลุงทองแดง – ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง สำหรับ Sintering Machine ของกำร ถลุงสังกะสี – ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง
8หน่วยหลอมตะกั่วทุกขนาดที่ใช้Furnace Sintering Machine หรือ Converterโรงงานลำดับที่ 60 ตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 )
9หน่วยเตาเผาเพื่อปรับคุณภาพของเสียรวมใน ส่วนของเตาเผาทุกขนาดโรงงานลำดับที่ 101 ตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)ก๊าซออกซิเจน (O2 ) – ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) – อุณหภูมิ
10หน่วยผลิตกรดกำมะถันทุกขนาด รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมีฯโรงงานล าดับที่ 42 ตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) หรือโรงงานล าดับอื่น ๆ ที่ มีแหล่งกำเนิดมลพิษใน ทำนองเดียวกันก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 )

สำหรับโรงงานไหนที่มีขอบข่ายอยู่ในกำหนดด้านบนแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง CEMS ก็สามารถทักมาปรึกษา และ สอบถาม พร้อมสั่งซื้อระบบ CEMS จากเราได้ที่ https://www.pico.co.th/ 

ส่งของด่วนสามารถส่งได้ช่องทางใดบ้าง

เวลาถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้คนในยุคที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด การส่งของด่วนถือเป็นการบริการรับจ้างอย่างหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้ เพื่อให้ทันใจต่อผู้รับบริการ แต่การส่งของด่วนนั้นจะมีราคาค่าใช้จ่ายที่สูงมากกว่าการส่งของแบบปกติ เนื่องจากจะต้องใช้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลการส่งของชนิดนี้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการส่งของภายในประเทศหรือระหว่างประเทศนั้น ทางบริษัทขนส่งจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ เพราะนั่นหมายถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทส่งของนั้นเอง ดังนั้นเพื่อให้สิ่งของหรือสินค้านั้นถึงมือผู้รับได้อย่างไวที่สุดจำเป็นที่จะต้องอาศัยช่องทางในการส่งของด่วน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่องทางดังต่อไปนี้คือ 

  1. ช่องทางบก ซึ่งช่องทางนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งของด่วนภายในประเทศ หากเป็นการส่งของภายในจังหวัดเดียวกันจะทำได้ง่ายขึ้น โดยการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเพิ่มความเร็วในการขนส่งได้ไวยิ่งขึ้น หรือหากเป็นต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปก็จะมีรถอีเอ็มเอสสำหรับส่งของไปยังต่างจังหวัดอีกด้วยเช่นกัน
  2. ช่องทางน้ำ ซึ่งจะเป็นการขนส่งผ่านเรือขนสินค้า ซึ่งช่องทางนี้สามารถส่งของได้แต่ไม่ใช่ช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับการส่งของที่เร่งรีบ เนื่องจากการขนส่งโดยใช้เรือโดยสารหรือเรือขนส่งสินค้านั้นจะใช้เวลาในการเดินเรือค่อนข้างนาน แต่มีในบางประเทศที่อยู่ละแวกใกล้กันมีการจัดส่งของด่วนทางเรือโดยการใช้เรือเร็วมาใช้ในการส่งสินค้าแทน
  3. ช่องทางอากาศ ซึ่งแน่นอนว่าการส่งของด่วนนั้น หากต้องการส่งไปยังต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลออกไป ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน หากส่งผ่านทางเครื่องบินจะทำให้ระยะเวลาในการขนส่งนั้นน้อยลง ทำให้ผู้รับได้รับของที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเครื่องบินลำเลียงสินค้านั้นมีการขนส่งทุกวัน วันละหลายรอบ ทำให้ผู้ที่ต้องการส่งของอย่างรวดเร็วเลือกใช้บริการผ่านเครื่องบินกันค่อนข้างมาก เป็นการประหยัดเวลาแต่อาจมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงมากกว่าการขนส่งผ่านช่องทางอื่น

ซึ่งช่องทางการส่งของด่วนนั้นมีให้เลือกด้วยกัน 3 ช่องทางดังที่กล่าวมานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านช่องทางบก ช่องทางน้ำ หรือช่องทางอากาศ ซึ่งในแต่ละช่องทางการขนส่งสิ่งของนั้นก็ยังสามารถแบ่งแยกย่อยเป็นได้อีกโดยการเลือกใช้ยานพาหนะที่หลากหลายประเภท ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและการพิจารณาของผู้ใช้บริการเป็นหลักว่าจะเลือกใช้ยานพาหนะและช่องทางใดในการขนส่งสินค้าของตนไปยังที่หมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งความปลอดภัยของสิ่งของที่จะส่งไปยังผู้รับได้อย่างปลอดภัยและสมบูรณ์

รับสมัครงาน

จะหางานจากที่ไหนดี

หลายคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานมาหลายปีแล้วก็ตาม ก็จะมีความคิดอย่างหนึ่งอยู่ในหัว นั่นก็คือเราจะหางานใหม่ที่ไหน เราจะทำงานที่ไหนดี คนที่ทำงานที่เดิมมานาน ก็อยากจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานบ้าง เพื่อที่จะได้เป็นการสร้างความก้าวหน้า ทั้งหน้าที่การงานและเงินเดือน

สำหรับเด็กที่จบใหม่ก็กังวลว่าจะหางานไม่ได้เพราะเมื่อเรียนจบแล้ว คงไม่มีใครกล้าไปแบเงินขอเงินพ่อแม่แน่นอน ทางที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุด คือการพยายามหางานให้ได้โดยเร็วที่สุด ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยังหางานไม่ได้ เตะฝุ่นอยู่ เราจะทำอย่างไรดี

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พยายามติดตามเว็บไซต์ดังๆที่เขาประกาศ รับสมัครงาน อยู่เสมอ เพราะในเว็บหางานดังๆเหล่านั้น มักจะมีคนมาประกาศรับสมัครพนักงานอยู่ตลอด ถ้าเราไม่เขาไปเช็ค เราก็อาจจะพลาดโอกาสในการทำงานก็ได้ ยิ่งทุกวันนี้มีอินเตอร์เน็ต ยิ่งสะดวกในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่ที่ว่าเราจะสนใจหรือไม่เท่านั้น

พยายามสอบถามเพื่อนๆ หรือคนรู้จักว่า ในบริษัทที่เขาทำงนอยู่นั้น มีตำแหน่งไหนที่เขาเปิดรับสมัครงานหรือไม่ ถ้ามีเราก็ไปสมัครตามคำแนะนำนั้นเลย ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ง่ายด้วย เราอาจจะได้รับการเข้าทำงานเลย หากเรามีคนรู้จักอยู่ข้างในก่อนอยู่แล้ว

ต้องหมั่นเข้าไปตรวจเช็คตามเว็บไซต์ของบริษัทที่เราอยากกจะเข้าไปทำงาน หรืออาจจะเป็นบริษัทที่เป็นสายงานเดียวกับเราก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตาม หากเป็นแนวที่เราถนัด เราก็ต้องหมั่นเข้าไปเช็คตามเว็บไซต์เหล่านั้น ว่าเขาจะเปิด รับสมัครงาน เมื่อไหร่ ถ้าเขาเปิด เราก็ต้องรีบไปให้เร็วที่สุด เพราะเชื่อได้เลยว่า ตำแหน่งที่เราสนใจนั้น ไม่มีแค่เราคนเดียวแน่นอนที่สนใจ หากเรามัวช้า ก็อาจจะเป็นการเสียโอกาส

วิธีการที่จะทำให้เราได้งานได้เร็วที่สุด นั่นก็คือการพัฒนาทักษะความสามารถของเรา ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษา หรืออะไรก็ตามแต่ ที่มันจะช่วยให้เป็นความก้าวหน้าของเรา เวลาที่ไหนเขาเปิดรับสมัครงาน แล้วเราไปสมัครที่ดังกล่าว แล้วเรามีความสามารถมากกว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการ มันจะช่วยให้เราได้ทำงานในที่แห่งนั้นได้ง่ายมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการคนใดก็ตาม มักจะชอบพนักงานที่มีความสามารถหลากหลายแทบทุกคน เพราะมันคุ้มค่ากับเงินค่าจ้างที่เขาจ้างมานั่นเอง เราต้องพัฒนทักษะเหล่านี้อยู่เสมอ ไม่เก่งภาษาก็ต้องไปฝึก แล้วเราจะได้อะไรดีๆเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่มากขึ้น หรือตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

นี่เป็นเรื่องทีสำคัญของคนที่เวลาจะไปสมัครงาน ในการจะหางานทำสักที่ ต้องทำตัว หรือเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะเข้าไปสมัครงานต่าง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง ก่อนที่จะไปสมัครงาน อย่าทำตัวให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ มีเวลาว่างเมื่อไห่ เราก็ไปพัฒนาสิ่งต่าง ๆที่มันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอยู่เสมอ อย่ามัวแต่รอว่าเขาจะประกาศ รับสมัครงาน เมื่อไหร่เท่านั้น เพราะนั่นมันเป็นการรอที่ไม่มีประโยชน์เลย และก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่

วันอาสาฬหบูชา

ชาร์จพลังด้านจิตใจ ด้วยการเข้าวัดทำบุญในวันอาสาฬหบูชา 2562 นี้

ชาวพุทธทุกคนล้วนให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอัฐมีบูชา รวมถึงวันอาสาฬหบูชา 2562 ที่ใกล้จะมาถึงในไม่กี่เดือนนี้ ซึ่งประเพณีที่สืบทอดทำตาม ๆ กันมาตั้งแต่รุ่นปูย่าตายายของเรา คือการเข้าวัดทำบุญ ในตอนเช้าก็จะนิยมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน อย่างข้าวสวย กับข้าว ของหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม ไปจนถึงเครื่องอัฐบริขาร ซึ่งตามความเชื่อจะนิยมถวายของอันประณีตแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการละความตระหนี่และความโลภออกไปจากจิตใจ รู้จักการเป็นผู้ให้ รวมไปถึงการได้สมาทานรับศีล 5 หรือบางคนถือศีล 8 ศีลอุโบสถที่วัดก็มี ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ พอตกเย็นทางวัดก็จะมีการจัดพิธีเวียนเทียนเพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เหมาะสำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ในการนำไปปรับใช้ให้เป็นคนซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณไปดูพิธีกรรมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา 2562 กัน เพื่อเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในการรับพลังบุญ พลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเอง ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

เตรียมตัวให้พร้อมกับพิธีกรรมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา 2562 ที่จะมาถึงนี้

ตามพระไตรปิฏก วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญมากทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนา แสดงธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

พิธีกรรมสำคัญที่สืบทอดกันมา

นอกจากการเข้าวัดทำบุญตักบาตร รับศีล ถวายสังฆทาน เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้ว อีกหนึ่งพิธีกรรมสำคัญที่ชาวพุทธส่วนใหญ่นิยมทำตาม ๆ กันเป็นประเพณีคือ การเวียนเทียน ซึ่งปกติจะนิยมเวียนเทียนตอนประมาณ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละวัด ซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมไปก็คือ ดอกไม้ไหว้พระและธูปเทียน แต่สำหรับคนในเมืองบางทีอาจไม่สะดวก ทางวัดก็มีจัดเตรียมไว้จำหน่าย หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา ก็ถือได้ว่าเป็นการทำบุญอีกต่อ เมื่อเราได้ดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระแล้ว สิ่งแรกที่เราต้องทำคือ การเข้าไปกราบสักการะบูชาพระพุทธหรือพระประธานในโบสถ์ โดยตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ดี ตั้งความปราถนาอันเป็นบุญกุศลที่จะหนุนนำชีวิตให้พบเจอแต่สิ่งที่ดี มีความเจริญทั้งทางโลกทางธรรม จากนั้นก็เข้าแถวเตรียมตัวเวียนเทียน โดยมีดอกไม้ไหว้พระ และธูปเทียนในมือ ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ท่านจะอยู่ต้นแถว ตามด้วยสามเณร อุบาสก อุบาสิกาที่มาถือศีล และฆราวาสที่มาเวียนเทียนจะอยู่ท้ายแถว โดยพระภิกษุสงฆ์ท่านจะนำขบวนเวียนขวารอบโบสถ์ 3 รอบ ซึ่งในสมัยพุทธกาลเรียกการกระทำเช่นนี้ว่า การทำประทักษิณาวรรค หรือการบูชาพระพุทธเจ้านั่นเอง ชาวพุทธที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะนิยมไปเวียนเทียนที่วัดในหมู่บ้าน ส่วนชาวพุทธที่อยู่ในกรุงเทพ วัดยอดนิยมต่าง ๆ  ที่จัดพิธีกรรมโดยเราสามารถไปเวียนเทียนได้มีดังนี้

1.วัดอรุณราชวราราม วรมหาวิหาร

2.วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน

3.วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

4.วัดไตรมิตรวิทยาราวรวิหาร

5.วัดภูเขาทอง

6.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

7.วัดพระเชตุพนฯ

ใครใกล้วัดไหนก็ไปเวียนเทียนวัดนั้นได้ตามสะดวกเลย

เห็นไหมว่าพิธีกรรมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา 2562 นี้มีความเป็นงดงามเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมา นอกจากเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยไปยาวนานแล้ว ยังเป็นการชาร์จพลังด้านจิตใจ ให้เรามีความคิดความอ่านที่ดี รู้จักถูกผิด ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเอง

ส่วนใครที่กำลังมองหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา หรือต้องการสิ่งของต่าง ๆ ไว้บูชา สามารถเข้าไปเลือกชม เลือกซื้อได้กับแคมเปญ Summer Sale ที่ Shopee นำมากแจกโค้ดส่วนลดจากร้านค้ายอดนิยมมากมายแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค 2562

พบกับแคมเปญ Shopee Free Shipping month ช้อป 0บาท ก็ไม่มีค่าส่งทั่วไทย วันที่ 1-30 มิ.ย. 62 พร้อม 1 บาท Prize เล่นเกมทุกศุกร์ ลุ้นของรางวัลง่ายๆ Flash Sale เริ่ม 9 บ. รับเงินคืน 100% พร้อมสินค้าแบรนด์ คูปองส่วนลดทุกวัน

ทำธุรกิจออนไลน์แบบไม่มีเงินทุน

ทำธุรกิจออนไลน์แบบไม่มีเงินทุน

ทำธุรกิจออนไลน์แบบไม่มีเงินทุน

การมีธุรกิจเป็นของตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยแม้แต่น้อยเพราะแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีเงินทุนเลยสักนิดเดียวก็สามารถที่จะทำได้ โดยบางคนอาจจะยังมีข้อสงสัยว่าทำไมแม้แต่คนที่ไม่มีเงินทุนก็สามารถที่จะสร้างกำไรในรูปแบบที่มหาศาลได้มากกว่าที่คิด แต่แนะนำเลยว่าคนส่วนใหญ่เหล่านี้มักจะเริ่มธุรกิจในรูปแบบออนไลน์เพื่อที่จะลดต้นทุนในการทำธุรกิจให้มากที่สุดแต่มาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถเริ่มได้อย่างไรบ้างถ้าไม่มีเงินทุนแม้เพียงเล็กน้อย

1.เลือกเว็บไซต์หน้าร้าน

            ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์สำหรับการเปิดทำธุรกิจออนไลน์มากมาย ซึ่งบางเว็บไซต์นั้นก็อาจจะต้องมีการเสียค่าบริการเพื่อที่จะได้รับฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์การใช้งาน สำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีเงินทุนหน้าว่าการลงทุนในธุรกิจออนไลน์นั้นก็สามารถทำได้แต่ควรจะเลือกหน้าเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการแบบฟรี โดยที่เราสามารถลงขายได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะขอใช้ในส่วนของหน้าร้านเหล่านั้น

2.เลือกรูปแบบการขาย

            แล้วต่อมาสำหรับรูปแบบการขายนั้นบางคนก็สามารถที่จะเลือกใช้วิธีการสต๊อกสินค้าเนื่องจากว่ามีเงินเพียงพอในการที่จะซื้อสินค้ามาสต๊อกเอาไว้ สำหรับใครที่อยากจะเริ่มธุรกิจออนไลน์โดยที่ไม่ได้มีเงินทุนเลยแม้แต่บาทเดียวก็สามารถที่จะใช้วิธีการรับพรีออเดอร์เพื่อที่จะขายสินค้าก่อนก็ได้ ทั้งนี้เราสามารถที่จะได้รับเงินทุนในการขายสินค้าจากการโอนเงินล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อให้เราทำการส่งสินค้าให้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ง่าย

3.ทำโฆษณา

            และต่อมาสิ่งสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือการทำโฆษณาเพื่อทำให้ร้านค้าหรือสิ่งที่เราต้องการจะขายนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นๆ ต้องบอกก่อนเลยว่าในการทำโฆษณาไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำก็ได้เพราะในส่วนนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบที่มีการเคลื่อนไหวจนได้รับการโฆษณาไปในตัว หรือาจจะมีการลงคอนเทนท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไป

            ภาชนะสำหรับเทคนิคที่บอกต้องทำให้หลายคนเริ่มธุรกิจการลงทุนแบบออนไลน์หรือจะเรียกว่าเป็นการขายของออนไลน์ได้โดยที่ไม่มีเงินลงทุนแม้สักเล็กน้อย แต่ทั้งนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าการที่ไม่มีเงินทุนสำหรับการลงทุนมั้งก็สามารถที่จะทำได้คล้ายกับรูปแบบที่มีเงินทุนเพียงพอแต่ก็ต้องบอกเลยว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของระยะเวลา อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรเพื่อที่จะทำให้ร้านค้าของเรานั้นเป็นที่รู้จักสำหรับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเรา

ระบบการเงินร้านค้าออนไลน์

เรื่องควรรู้ระบบการเงินร้านค้าออนไลน์

ระบบการเงินร้านค้าออนไลน์

และแน่นอนว่าการทำธุรกิจออนไลน์นั้นหลายคนอาจจะดูแล้วเป็นเหมือนกับเรื่องง่ายแต่ในความเป็นจริงยังเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนยังต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอีกมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการเงินที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญและไม่ควรที่จะเกิดข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นแล้วมาดูกันดีกว่าว่ามีข้อควรรู้อะไรบ้างที่เราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินภายในเว็บไซต์ เพื่อที่จะทำให้การให้บริการกับลูกค้านั้นมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะลูกค้ามือใหม่ที่เพิ่งเคยเข้ามา

1.รองรับระบบรุ่นใหม่

            ถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องของระบบการเงินที่จะนำมาปรับใช้กับทางเว็บไซต์เพื่อให้บริการในการขายสินค้าออนไลน์ แน่นอนว่าในยุคปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพื่อทำให้การใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น เดียวกันกับระบบการเงินที่มีแอพพลิเคชั่นต่างๆมากมายที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้ง่ายต่อช่องทางสำหรับการชำระสินค้าของลูกค้า ดังนั้นแล้วถ้าหากอยากที่จะเลือกใช้ระบบการเงินที่ตอบโจทย์ทางที่ดีควรที่จะต้องรองรับระบบรุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อความสะดวก

2.หลากหลาย

            ความหลากหลายเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญแน่นอนว่าความหลากหลายที่ว่านั้นจะหมายถึงช่องทางที่จะทำให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ บางคนนั้นอาจจะมองว่าช่องทางบางช่องทางนั้นไม่จำเป็นแต่ต้องบอกเลยว่ากลุ่มลูกค้าที่มีหลากหลายในส่วนนี้ก็อาจจะต้องการช่องทางที่หลากหลายเช่นกัน เราแน่นอนว่าการให้บริการแต่ละช่องทางนั้นก็จะมีความสะดวกที่แตกต่างกันไปและเพื่อทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นในการทำธุรกรรมสำหรับการโอน

3.ช่องทางต้องชัด

            และเมื่อมีการจัดทำช่องทางต่างๆได้ดีอย่างที่เหมาะสม สิ่งต่อมาที่ควรที่จะต้องมีการออกแบบไอคอน โดยตัวไอคอนนั้นจะต้องสามารถมองเห็นได้ชัด แต่ในการมองเห็นชัดจะมีแค่ข้อเด่นเพียงอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ ส่วนนี้จะต้องรวมถึงสัญลักษณ์ของสถาบันการเงิน Aplication สำหรับการใช้งานนั้นก็จะต้องมองเห็นได้ชัดเช่นกัน หรือถ้าหากว่าใครอยากได้สไตล์ที่เป็นของตัวเองก็สามารถเลือกรูปแบบสำหรับการออกแบบอื่นๆมาใช้ทดแทนได้ แต่ควรที่จะต้องเป็นรูปแบบที่น่าจดจำ

            เพราะฉะนั้นแล้วทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาถือว่าเป็นข้อควรรู้สำคัญในการที่จะใช้ระบบการเงินสำหรับการทำธุรกิจการค้าออนไลน์ โดยภายในเว็บไซต์น้ำบางคนก็อาจจะมีการแบ่งสัดส่วนอื่นๆให้ดูแยกได้แบบชัดเจน แต่สำหรับมือใหม่หลายคนอาจจะมองว่าเรื่องที่กล่าวมายังดูเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นถ้าหากหมั่นฝึกฝนหรือหมั่นเรียนรู้ในส่วนนี้ก็จะง่ายมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใช้เว็บไซต์ที่มีรูปแบบของการทำแบบสำเร็จรูปทำให้ไม่ต้องทำเพิ่มอีก

ธุรกิจออนไลน์

ปัจจัยที่คนรู้จักกันน้อยมากที่มีผลต่อขายของออนไลน์ของคุณ

ธุรกิจออนไลน์

ปัจจัยในการขายของออนไลน์ที่คนส่วนใหญ่มักจะมอข้ามและมองว่ามันคือเล็ก ๆคงไม่ได้สำคัญอะไรมากสำหรับการขายสินค้าของร้านค้าของคุณแต่รู้หรือไม่ว่าปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลให้ร้านคุณจะปังหรือจะเป็นร้านค้าล้างที่เงียบไม่มีลูกค้าเช่นนี้ก็อาจเป็นได้เหมือนกันนะคะ

1.การไม่สนใจการอัพเดทข้อมูลสินค้าบนหน้าเว็บเพจ

            การปล่อยปะละเลยของหน้าเว็บเพจนั้นบ่งบอกถึงความไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ของตนเองเลยแม้แต้น้อยหากคุณไม่ได้มีการอัพเดทสินค้าให้คนอื่น ๆหรือลูกค้าได้เห็นเลยนั้น ลูกค้าที่จะมาใช้บริการจะเชื่อมั่นและมีความหน้าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้อย่างไรว่าสินค้าของคุณนั้นจะปลอดภัยและหากตกลงซื้อขายชำระเงินไปคุณจะส่งสินค้าให้ลูกค้าได้จริง ๆเพราขนาดหน้าเว็บเพจคุณยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆเลยแบบนี้ลูกค้าก็ไม่กล้าใช้บริการนะคะ

2.การตอบอินบล็อกของลูกค้าหรือช่องแชดลูกค้าที่ติดต่อสอบถามสินค้าเข้ามา

            การตอบลูกค้าผ่านทางช่องทางที่คุณได้ให้รายละเอียดไว้ตามหน้าเว้บเพจหรือช่องทางใดก็ตามหากลูกค้ามีความสนใจสินค้าได้ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเว็บเพจแต่การตอบกลับหรือการให้ข้อมูลที่ล่าช้านั้นส่งให้ทำให้ลูกค้าไม่อยากใช้บริการสินค้าในร้านค้าของเราได้เพราะลูกค้าบางคนนั้นเขาอาจจะให้ความสนใจในสินค้าจริง ๆหากสนใจแล้วยังต้องรอการให้ข้อมูลที่นานมาก ๆถ้าเป็นตัวเราเองเราก็คงเลือกไม่รอดีกว่า เลือกที่จะไปหาใช้บริการร้านอื่นที่มีสินค้าเช่นเดียวกันกับเราดีกว่าเพราะสินค้าในสมัยนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เราเท่านั้นที่มีสินค้ามาวางขายออนไลน์