PICO

โรงงานไหนต้องติดตั้ง CEMS บ้าง มาดูกัน

PICO

วันนี้ PICO ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางอุตสาหกรรม พร้อมบริการออกแบบโซลูชัน ได้นำข้อมูลประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ หรือ CEMS จาก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบ คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ 2544 มาฝากทุกคนกันว่าโรงงานไหนต้องติดตั้งบ้าง เอาเป็นว่า ไปดูกันเลยค่ะ 

ลำดับที่ ขนาดของหน่วยการผลิตในโรงงานประเภทโรงงานค่าต่าง ๆ  ของเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษที่ต้องตรวจวัดหมายเหตุ
1หน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังการ ผลิตต่อหน่วยตั้งแต่ 29 เมกกะวัตต์ (MW) ขึ้นไป1/โรงงานล าดับที่ 88 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 หรือโรงงาน ลำดับอื่น ๆ ที่มี แหล่งกำเนิดมลพิษใน ทำนองเดียวกันความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX ) – ก๊าซออกซิเจน (O2 )1) หากเชื้อเพลิงไม่มีกำมะถันไม่ต้อง ตรวจวัด SO22) หากเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติไม่ต้อง ตรวจวัดSO2 และความทึบแสงหรือฝุ่น ละออง
2หม้อน้ำหรือแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีขนาด 30ตันไอน้ำต่อชั่วโมง หรือ 100เมกกะมิ ลเลี่ยนบีทียู(MMBTU) ต่อชั่วโมงขึ้นไป1/โรงงานทุกลำดับตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) – ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) – ก๊าซออกซิเจน (O2)1) หากเชื้อเพลิงไม่มีกำมะถันไม่ต้อง ตรวจวัด SO2 2) หากเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติไม่ต้อง ตรวจวัดSO2 และความทึบแสงหรือฝุ่น ละออง
3หน่วยผลิตซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูน ปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย อย่าง ทุกขนาด ในส่วนของหม้อเผา (Kiln) และ Clinker Coolerโรงงานลำดับที่ 57 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง
4หน่วยผลิตเยื่อหรือกระดาษอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่าง ทุกขนาด ในส่วน ของ Recovery Furnace, Lime Kiln Digester, Brown Stock Washer, Evaporator และ Condensate Stripper Systemโรงงานลำดับที่ 38 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – Total Reduced Sulfur (TRS)
5หน่วยกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมทุกขนาดใน ส่วนของ Fluid Catalytic Cracking Unit (FCCU) ,Fuel Oil Combustion Unit, Sulfur Recovery Unit (SRU)โรงงานลำดับที่ 49 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)สำหรับ FCCU – ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สำหรับ Fuel Oil Combustion Unit – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ก๊าซออกซิเจน (O2 ) สำหรับ SRU – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ก๊าซออกซิเจน (O2 )
6หน่วยถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต เหล็กหรือเหล็กกล้าในขั้นต้นขนาด ตัน 100 ต่อวันขึ้นไป ในส่วนของElectric Arc Furnace หรือ Blast Furnace หรือมีการ Preheat โดยน้ำมันเตา หรือถ่านหินเป็น แหล่งกำเนิดความร้อนโรงงานลำดับที่ 59 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง
7หน่วยถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งไม่ใช่เหล็ก หรือเหล็กกล้า ในส่วนของการถลุงทองแดง หรือสังกะสีทุกขนาดที่ใช้ Roaster Dryer ของการถลุงทองแดง หรือ Sintering Machine ของการถลุงสังกะสีโรงงานลำดับที่ 60 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)สำหรับ Roaster – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) สำหรับ Dryer ของกำรถลุงทองแดง – ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง สำหรับ Sintering Machine ของกำร ถลุงสังกะสี – ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง
8หน่วยหลอมตะกั่วทุกขนาดที่ใช้Furnace Sintering Machine หรือ Converterโรงงานลำดับที่ 60 ตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 )
9หน่วยเตาเผาเพื่อปรับคุณภาพของเสียรวมใน ส่วนของเตาเผาทุกขนาดโรงงานลำดับที่ 101 ตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)ก๊าซออกซิเจน (O2 ) – ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) – อุณหภูมิ
10หน่วยผลิตกรดกำมะถันทุกขนาด รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมีฯโรงงานล าดับที่ 42 ตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) หรือโรงงานล าดับอื่น ๆ ที่ มีแหล่งกำเนิดมลพิษใน ทำนองเดียวกันก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 )

สำหรับโรงงานไหนที่มีขอบข่ายอยู่ในกำหนดด้านบนแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง CEMS ก็สามารถทักมาปรึกษา และ สอบถาม พร้อมสั่งซื้อระบบ CEMS จากเราได้ที่ https://www.pico.co.th/ 

ส่งของด่วนสามารถส่งได้ช่องทางใดบ้าง

เวลาถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้คนในยุคที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด การส่งของด่วนถือเป็นการบริการรับจ้างอย่างหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้ เพื่อให้ทันใจต่อผู้รับบริการ แต่การส่งของด่วนนั้นจะมีราคาค่าใช้จ่ายที่สูงมากกว่าการส่งของแบบปกติ เนื่องจากจะต้องใช้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลการส่งของชนิดนี้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการส่งของภายในประเทศหรือระหว่างประเทศนั้น ทางบริษัทขนส่งจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ เพราะนั่นหมายถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทส่งของนั้นเอง ดังนั้นเพื่อให้สิ่งของหรือสินค้านั้นถึงมือผู้รับได้อย่างไวที่สุดจำเป็นที่จะต้องอาศัยช่องทางในการส่งของด่วน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่องทางดังต่อไปนี้คือ 

  1. ช่องทางบก ซึ่งช่องทางนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งของด่วนภายในประเทศ หากเป็นการส่งของภายในจังหวัดเดียวกันจะทำได้ง่ายขึ้น โดยการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเพิ่มความเร็วในการขนส่งได้ไวยิ่งขึ้น หรือหากเป็นต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปก็จะมีรถอีเอ็มเอสสำหรับส่งของไปยังต่างจังหวัดอีกด้วยเช่นกัน
  2. ช่องทางน้ำ ซึ่งจะเป็นการขนส่งผ่านเรือขนสินค้า ซึ่งช่องทางนี้สามารถส่งของได้แต่ไม่ใช่ช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับการส่งของที่เร่งรีบ เนื่องจากการขนส่งโดยใช้เรือโดยสารหรือเรือขนส่งสินค้านั้นจะใช้เวลาในการเดินเรือค่อนข้างนาน แต่มีในบางประเทศที่อยู่ละแวกใกล้กันมีการจัดส่งของด่วนทางเรือโดยการใช้เรือเร็วมาใช้ในการส่งสินค้าแทน
  3. ช่องทางอากาศ ซึ่งแน่นอนว่าการส่งของด่วนนั้น หากต้องการส่งไปยังต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลออกไป ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน หากส่งผ่านทางเครื่องบินจะทำให้ระยะเวลาในการขนส่งนั้นน้อยลง ทำให้ผู้รับได้รับของที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเครื่องบินลำเลียงสินค้านั้นมีการขนส่งทุกวัน วันละหลายรอบ ทำให้ผู้ที่ต้องการส่งของอย่างรวดเร็วเลือกใช้บริการผ่านเครื่องบินกันค่อนข้างมาก เป็นการประหยัดเวลาแต่อาจมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงมากกว่าการขนส่งผ่านช่องทางอื่น

ซึ่งช่องทางการส่งของด่วนนั้นมีให้เลือกด้วยกัน 3 ช่องทางดังที่กล่าวมานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านช่องทางบก ช่องทางน้ำ หรือช่องทางอากาศ ซึ่งในแต่ละช่องทางการขนส่งสิ่งของนั้นก็ยังสามารถแบ่งแยกย่อยเป็นได้อีกโดยการเลือกใช้ยานพาหนะที่หลากหลายประเภท ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและการพิจารณาของผู้ใช้บริการเป็นหลักว่าจะเลือกใช้ยานพาหนะและช่องทางใดในการขนส่งสินค้าของตนไปยังที่หมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งความปลอดภัยของสิ่งของที่จะส่งไปยังผู้รับได้อย่างปลอดภัยและสมบูรณ์

รับสมัครงาน

จะหางานจากที่ไหนดี

หลายคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานมาหลายปีแล้วก็ตาม ก็จะมีความคิดอย่างหนึ่งอยู่ในหัว นั่นก็คือเราจะหางานใหม่ที่ไหน เราจะทำงานที่ไหนดี คนที่ทำงานที่เดิมมานาน ก็อยากจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานบ้าง เพื่อที่จะได้เป็นการสร้างความก้าวหน้า ทั้งหน้าที่การงานและเงินเดือน

สำหรับเด็กที่จบใหม่ก็กังวลว่าจะหางานไม่ได้เพราะเมื่อเรียนจบแล้ว คงไม่มีใครกล้าไปแบเงินขอเงินพ่อแม่แน่นอน ทางที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุด คือการพยายามหางานให้ได้โดยเร็วที่สุด ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยังหางานไม่ได้ เตะฝุ่นอยู่ เราจะทำอย่างไรดี

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พยายามติดตามเว็บไซต์ดังๆที่เขาประกาศ รับสมัครงาน อยู่เสมอ เพราะในเว็บหางานดังๆเหล่านั้น มักจะมีคนมาประกาศรับสมัครพนักงานอยู่ตลอด ถ้าเราไม่เขาไปเช็ค เราก็อาจจะพลาดโอกาสในการทำงานก็ได้ ยิ่งทุกวันนี้มีอินเตอร์เน็ต ยิ่งสะดวกในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่ที่ว่าเราจะสนใจหรือไม่เท่านั้น

พยายามสอบถามเพื่อนๆ หรือคนรู้จักว่า ในบริษัทที่เขาทำงนอยู่นั้น มีตำแหน่งไหนที่เขาเปิดรับสมัครงานหรือไม่ ถ้ามีเราก็ไปสมัครตามคำแนะนำนั้นเลย ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ง่ายด้วย เราอาจจะได้รับการเข้าทำงานเลย หากเรามีคนรู้จักอยู่ข้างในก่อนอยู่แล้ว

ต้องหมั่นเข้าไปตรวจเช็คตามเว็บไซต์ของบริษัทที่เราอยากกจะเข้าไปทำงาน หรืออาจจะเป็นบริษัทที่เป็นสายงานเดียวกับเราก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตาม หากเป็นแนวที่เราถนัด เราก็ต้องหมั่นเข้าไปเช็คตามเว็บไซต์เหล่านั้น ว่าเขาจะเปิด รับสมัครงาน เมื่อไหร่ ถ้าเขาเปิด เราก็ต้องรีบไปให้เร็วที่สุด เพราะเชื่อได้เลยว่า ตำแหน่งที่เราสนใจนั้น ไม่มีแค่เราคนเดียวแน่นอนที่สนใจ หากเรามัวช้า ก็อาจจะเป็นการเสียโอกาส

วิธีการที่จะทำให้เราได้งานได้เร็วที่สุด นั่นก็คือการพัฒนาทักษะความสามารถของเรา ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษา หรืออะไรก็ตามแต่ ที่มันจะช่วยให้เป็นความก้าวหน้าของเรา เวลาที่ไหนเขาเปิดรับสมัครงาน แล้วเราไปสมัครที่ดังกล่าว แล้วเรามีความสามารถมากกว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการ มันจะช่วยให้เราได้ทำงานในที่แห่งนั้นได้ง่ายมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการคนใดก็ตาม มักจะชอบพนักงานที่มีความสามารถหลากหลายแทบทุกคน เพราะมันคุ้มค่ากับเงินค่าจ้างที่เขาจ้างมานั่นเอง เราต้องพัฒนทักษะเหล่านี้อยู่เสมอ ไม่เก่งภาษาก็ต้องไปฝึก แล้วเราจะได้อะไรดีๆเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่มากขึ้น หรือตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

นี่เป็นเรื่องทีสำคัญของคนที่เวลาจะไปสมัครงาน ในการจะหางานทำสักที่ ต้องทำตัว หรือเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะเข้าไปสมัครงานต่าง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง ก่อนที่จะไปสมัครงาน อย่าทำตัวให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ มีเวลาว่างเมื่อไห่ เราก็ไปพัฒนาสิ่งต่าง ๆที่มันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอยู่เสมอ อย่ามัวแต่รอว่าเขาจะประกาศ รับสมัครงาน เมื่อไหร่เท่านั้น เพราะนั่นมันเป็นการรอที่ไม่มีประโยชน์เลย และก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่